गिरिज़ा प्रसाद कोईराला फ़ाउन्डेशन पर्सा द्वारा क़ोरोना भाईरस ( covid- 19 ) संक्रमण रोकथाम नियंत्रणकोलागी बीरगंज नगरमा सेनिटाइज भोलीबाट छरकीने कार्यक्रम !

 

 

Scroll to Top