जिपि फाउनण्डेश पर्साद्वारा sodium chlorite युक्त सेनेटाईजर छड़कीने

विश्व नै अहिले

 

कोभिड १९ अर्थात् कोरोना भाईरसले आक्रांत बनेको छ। कोरोनाको उपचार हाल सम्म नभएकोले यस्को उपचार मध्य एक साफ़सफ़ाई नै रहेकोले जी.पी.कोईराला फ़ाउंडेशन पार्सलें बीरगंज महानगरपालिका का ३२ वटै वड़ाहरुमा sodium chlorite युक्त सेनेटाईजर छड़कीने भएको छ।

Sharing is caring!

Scroll to Top