जि.पि. कोईराला फाउण्डेशन कैलाली द्वारा संचालित २०७६ जेठ २९ र ३० गते बर्दगोरिया गाउँपालिकामा २ दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ।

Scroll to Top